Noc kostelů 2012

Noc kostelů 2012 se letos již po třetí koná i v našem kostele - uskuteční se v pátek 1.6.2012.

Sledujte, prosím, organizační informace v kapitole KALENDÁŘ.

Tříkrálová sbírka 2012

V rámci letošní  Tříkrálové sbírky v naší farnosti naši koledníci vybrali 54 554,- Kč. Srdečně děkujeme všem dárcům i všem organizátorům a koledníkům.

Noc kostelů 2011

Noc kostelů 2011

Vzpomínky a fotografie z historie našeho kostela a farnosti.

Máte historické fotografie vztahující se k našemu kostelu, farnosti, popřípadě fotografie ze života farnosti? Pokud máte také zajímavé fotografie a můžete je zapůjčit? Po seskenování Vám budou vráceny a fotografie rádi zveřejníme na strankách. K fotografii můžete připojit i krátký popis události a jména osob na fotografii, zajímavost pak určitě ještě vzroste. Taktéž můžete přispět i krátkou vzpomínkou na události či farníky, které Vám utkvěly v paměti. I ty rádi zveřejníme.
Fotografie v obálce, nadepsané Vaším jménem a kontaktem na Vás, můžete předat p. Anně Šustrové.První svaté přijímání a Biřmování před 90. léty. Na fotografiích jeden z hochů
pan Rudolf Slíva (*1919), rodák z Hrabové.
Poznáváte i někoho dalšího ?

Zemřel pan Richard Sněhota

Ve středu 20.6. v ranních hodinách, po obětavém a poctivě prožitém křesťanském životě,
podlehl těžké nemoci ve věku 73 let náš farník Richard Sněhota. 
Poslední rozloučení se koná v sobotu 23.6.2012 v 15:00 v kostele svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové.

"I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty." Ž 23, 4

Noc kostelů 2012

Během letošní Noci kostelů prošlo naším kostelíčkem okolo 600 návštěvníků. Děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě programu, občerstvení, průběhu, nebo úklidu kostela.

Leták k noci kostelů 2012

Scholička = malá, dětská schola

Scholička působí v naší farnosti krátce - od podzimu r. 2011. Pod vedením Milady Baluškové se v ní scházejí děti ve věku od 5 do 14 let, v současné době v počtu 8 dětí. Doprovázejí bohoslužby rytmickými písněmi s doprovodem varhan, někdy společně s velkou scholou. Zkoušky scholičky bývají po nedělní mši svaté, v prostorách fary v Hrabové. Srdečně zveme všechny dětské zájemce.

Farní kronika na našich stránkách

Na naše stránky byla umístěna kronika naší farnosti. Pro studium můžete zvolit buď stažení kompletní kroniky ve formátu PDF (sken originálu), popřípadě prohlížet jednotlivé stránky jako obrázky a můžete si také přečíst přepis farní kroniky. Přepis je postupně doplňován, nyní zde naleznete přepis let 1908 - 1913.

Syndikovat obsah