Ministranti

Ministrantská pouť 2016 – Bartošovice 8.10.2016

Dne 8. října 2016 se v Bartošovicích na Novojičínsku uskutečnila tradiční pouť ministrantů ostravsko-opavské diecéze.                 Setkání s Otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, který byl hlavním celebrantem mše v bartošovickém chrámu sv. Petra a Pavla, se zúčastnilo kol. 350 ministrantů a 30 kněží.

Pozvání na ministrantskou pouť 11.10.2014

PDF dokument: 

Odpoledne plné her a soutěží nejen pro ministranty

Srdečně zveme všechny malé i velké na sobotní odpoledne 18.5.2013 na farní zahradu - za nepřízně počasí na faru. Ingredience na smažení Svatodušní vaječiny ssebou!

Ministranti v naší farnosti

  • Odvozené od latinského slova ministrare=sloužit.
  • Ministrant napomáhá kněžím během bohoslužby.
  • Ministrant slouží u oltáře při mši svaté a asistuje knězi i při udílení některých svátostí(mše svatá, svatba, pohřeb…a další). Proto se každý ministrant musí seznámit s jejich obsahem a průběhem.
  • Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.
  • V naší farnosti máme 8 ministrantů, ve věku od 6 do 24 let.
  • Míváme pravidelné schůzky a to každých 14 dní v pátek před mši svatou na farní budově v Hrabové.
  • Společně také trávíme volný čas-výlety do hor, fotbal, hry na ministr. schůzkách, poutě na poutní místa a jiné.

Je dobré, že ve farnosti je hodně ministrantů a kněz není u oltáře sám !!!

Syndikovat obsah