Přepis farní kroniky

Farní kronika z let 1908 až 2004

Zde máte možnost prostudovat kroniku naší farnosti. Pro studium můžete zvolit buď stažení kompletní kroniky ve formátu PDF (sken originálu), popřípadě prohlížet jednotlivé stránky jako obrázky a můžete si také přečíst přepis farní kroniky. Přepis je postupně doplňován.

Roky 1914 - 1918

A.D. 1914

 

+ Moravec Jan

6. ledna zemřel dlouholetý kostelník Jan Moravec. Po něm nastoupil jeho syn Ignác, který si stále naříká, že slouží zadarmo a má neustále nějaké pletky. Zdá se, že se dlouho neudrží. (Později dopsáno že 13.5 dál výpověď k 1.6.)

23. února byla sezdána, když složila vyznání víry, evangelička Bergová M. s Zuckerhutem.

Volby obecní

Počátkem ledna byly obecní volby. Volilo se ponýpro za každý sbor 8 členů. Dlouholetý p. starosta Staněk poděkoval se i zvolen byl Antonín Adámek, prý kandidát dělníků. Aspoň byl tuhý boj mezi ním a sedlákem Chlupatým z čísla 33. Měli stejně hlasů.

Školní rada místní

Při volbě předsedy bylo dlouhé a živé rokování, jehož následek byl, že zvolen předsedou p. Lička František z čísla 30 a ne Fogt – pro něhož nadučitel lámal kopí. Za to mu vymohl pochvalný dekrét ode krajské školní rady, prý pro zásluhy v školství, aby prý mu to osladil. Farář úmyslně k volbě nešel.

Nový výbor odebral obecní písařství nadučiteli a dal R. Černému. Policejní komisařství Fogtovi a svěřil ho Janu Clupatému.

Nadučitel z Venclovic žil zde v divokém manželství s jistou Košťálovou. On ženat, ona vdaná, ale se sezdali. Starosta nový prohlásil, že toho nebude trpět i odstěhovali se odsud kamsi k Těšínu.

Roky 1911 až 1913

A.D. 1911

Mírná zima

Tak jako v roce minulém byla v roce 1910-11 opět zima celkem mírná, pouze v únoru několik dní přitužilo (teploměr klesal až na 19 stupňů pod nulou).

Nové volby v Hrabové

V lednu odbývány Hrabové nové volby za velmi malé účasti. Zvoleno staré pokrokářské zastupitelstvo s malými změnami. Do výboru zvoleni František Lička, jenž býval kostelníkem. Kostelnictví se však v lednu vzdal. Kostelník zůstal pouze jeden a sice Moravec.

Nový pořádek služeb Božích

Dne 15. ledna započal ve farnosti nový pořádek služeb Božích a sice v tomto smyslu, že jednou byly ranní služby v Hrabové velké pak v Hrabůvce podruhé naopak.

Roky 1908 až 1910

AD 1908

 

Hrabova volí svůj konkurenční výbor.

Počátkem roku 1908 zamítnuta stížnosť proti volbě obecního výboru a obecní představenstvo se konstituovalo. Za přednostu či starostu obce zvolen Ludvík Staněk a s ním zvoleno šest radních. Toto představenstvo hned v lednu 1908 se sešlo a zvolilo svůj kostelní výbor (!) - Když však jim na vědomí uvedeno, že kostelní výbor volí představenstvo obou obcí, podali rekurs proti volbě v září r. 1907 provedené.

Pokus o stavbu společného kostela.

V lednu 1908 učiněn poslední pokus o stavbu oběma obcem společného kostela. Farář Antonín Mohapl a František Adámek odebrali se v lednu do Olomouce k J.K.A. Milosti Dr. Fr. Baurovi, vyložili mu stav a žádali o povolení zakoupiti pozemek p. Hulové pro společný kostel. J.K.A.M. dala si vše písemně přeložiti a poručila, by zažádáno bylo o úřední komissi, zda místo ono hodí se pro kostel. Ke komisi však nedošlo a tím myšlenka společného kostela usnula snad navždy.

Křesťanské všeodboré sdružení.

Myšlenka všeodborého křesťanského sdružení hlásila se vždy více k právu a proto pomýšleno i v Hrabové založiti odbočku všeodoborého křesťanského sdružení. Již roku 1907 dály se pokusy, leč bez výsledku. Teprv r. 1908 v měsici Květnu svolana důvěrná schůze v hostinci u Černých a založena odbočka. Předsedou zvolen p. Šebesta.

Syndikovat obsah