Scholička

Scholička

Scholička

Scholička = malá, dětská schola

Scholička působí v naší farnosti krátce - od podzimu r. 2011. Pod vedením Milady Baluškové se v ní scházejí děti ve věku od 5 do 14 let, v současné době v počtu 8 dětí. Doprovázejí bohoslužby rytmickými písněmi s doprovodem varhan, někdy společně s velkou scholou. Zkoušky scholičky bývají po nedělní mši svaté, v prostorách fary v Hrabové. Srdečně zveme všechny dětské zájemce.

Syndikovat obsah