Novým papežem je František

Ve středu 13.3.2013 konkláve zvolila 266. nástupce sv. Petra. (dále Radio Vaticana)

Vatikán. Byl zvolen 266. papež, argentinský kardinál Jorge Maria Bergoglio, který přijal jméno František.

 

Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže

Vatikán. Benedikt XVI. se při dnešní konzistoři obrátil ke svolaným kardinálům s tímto prohlášením v latinském jazyce:
Drazí bratři,

Noc kostelů 2013

Také v letošním roce se naše farnost zapojí do projektu NOC KOSTELŮ.
Termín letošní "Noci" je stanoven na pátek 24.5.2013.

Tříkrálová sbírka 2013

V rámci letošní Tříkrálové sbírky bylo v Hrabové vybráno celkem 61318,-Kč.
Děkujeme všem koledníkům a vedoucím 9 skupinek. Veliký dík Vám všem, kdo jste jakkoliv přispěli.

Primice v naší farnosti

Primiční mše svatá Vladimíra Pavlíka se v naší farnosti připravuje 6.7.2012.

Noc kostelů 2012

Noc kostelů 2012 se letos již po třetí koná i v našem kostele - uskuteční se v pátek 1.6.2012.

Sledujte, prosím, organizační informace v kapitole KALENDÁŘ.

Tříkrálová sbírka 2012

V rámci letošní  Tříkrálové sbírky v naší farnosti naši koledníci vybrali 54 554,- Kč. Srdečně děkujeme všem dárcům i všem organizátorům a koledníkům.

Noc kostelů 2011

Noc kostelů 2011

Vzpomínky a fotografie z historie našeho kostela a farnosti.

Máte historické fotografie vztahující se k našemu kostelu, farnosti, popřípadě fotografie ze života farnosti? Pokud máte také zajímavé fotografie a můžete je zapůjčit? Po seskenování Vám budou vráceny a fotografie rádi zveřejníme na strankách. K fotografii můžete připojit i krátký popis události a jména osob na fotografii, zajímavost pak určitě ještě vzroste. Taktéž můžete přispět i krátkou vzpomínkou na události či farníky, které Vám utkvěly v paměti. I ty rádi zveřejníme.
Fotografie v obálce, nadepsané Vaším jménem a kontaktem na Vás, můžete předat p. Anně Šustrové.První svaté přijímání a Biřmování před 90. léty. Na fotografiích jeden z hochů
pan Rudolf Slíva (*1919), rodák z Hrabové.
Poznáváte i někoho dalšího ?

Zemřel pan Richard Sněhota

Ve středu 20.6. v ranních hodinách, po obětavém a poctivě prožitém křesťanském životě,
podlehl těžké nemoci ve věku 73 let náš farník Richard Sněhota. 
Poslední rozloučení se koná v sobotu 23.6.2012 v 15:00 v kostele svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové.

"I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty." Ž 23, 4

Syndikovat obsah