Návštěvy duchovního u nemocných 24.3.2015

Umožněte svým blízkým a známým  návštěvu duchovního v místě bydliště. Jména a adresy nemocných prosím nahlaste včas p. faráři.

Velikonoční pletení karabáčů 22.3.2015 v 15 hodin

Srdečně zveme všechny malé i velké zájemce o pletení karabáčů na faru do Vratimova v neděli  22.3. od 15:00 hodin
Veškerý materiál k pletení bude k dispozici na místě, ssebou pouze dobrou náladu!

Příležitost ke svátosti smíření 27.3.2015

Využijte příležitost ke svaté zpovědi, k dispozici bude také cizí zpovědník. Zpovídat se bude od 15:00 do 16:20.

Pozvání na Národní pochod pro život 21.3.2015

Národní pochod pro život začíná 21. března 2015 ve 14:15 na pražském Mariánském náměstí. Od
12.30 bude mj. celebrovat mši svatou pan kardinál Dominik Duka OP v kostele
sv. Jiljí v Husově ulici.
Podrobné informace jsou k dispozici na na webu http://pochodprozivot.cz

PDF dokument: 

Pořad bohoslužeb na měsíc březen

PDF dokument: 

Poděkování DIECÉZNÍ CHARITY OSTRAVSKO-OPAVSKÉ našim seniorům

Vybíráme z dopisu DCHOO z ledna 2015 :

PDF dokument: 

Pozvání na setkání seniorů

PDF dokument: 

Výsledky tříkrálové sbírky 2015 v naší farnosti

Během letošní Tříkrálové sbírky konané dne 10.1. 2015 se vybralo celkem 74 441,- Kč.  Děkujeme všem obětavým koledníkům a organizátorům. Velký dík patří všem dárcům, kteří takto přispěli na projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. (Pro srovnání: v loňském roce se při Tříkrálové sbírce vybralo 61 463 Kč).

PDF dokument: 

Pořad bohoslužeb na měsíc únor

PDF dokument: 
Syndikovat obsah