Tříkrálová sbírka 2013

V rámci letošní Tříkrálové sbírky bylo v Hrabové vybráno celkem 61318,-Kč.
Děkujeme všem koledníkům a vedoucím 9 skupinek. Veliký dík Vám všem, kdo jste jakkoliv přispěli.

Primice v naší farnosti

Primiční mše svatá Vladimíra Pavlíka se v naší farnosti připravuje 6.7.2012.

Noc kostelů 2012

Noc kostelů 2012 se letos již po třetí koná i v našem kostele - uskuteční se v pátek 1.6.2012.

Sledujte, prosím, organizační informace v kapitole KALENDÁŘ.

Tříkrálová sbírka 2012

V rámci letošní  Tříkrálové sbírky v naší farnosti naši koledníci vybrali 54 554,- Kč. Srdečně děkujeme všem dárcům i všem organizátorům a koledníkům.

Noc kostelů 2011

Noc kostelů 2011

Vzpomínky a fotografie z historie našeho kostela a farnosti.

Máte historické fotografie vztahující se k našemu kostelu, farnosti, popřípadě fotografie ze života farnosti? Pokud máte také zajímavé fotografie a můžete je zapůjčit? Po seskenování Vám budou vráceny a fotografie rádi zveřejníme na strankách. K fotografii můžete připojit i krátký popis události a jména osob na fotografii, zajímavost pak určitě ještě vzroste. Taktéž můžete přispět i krátkou vzpomínkou na události či farníky, které Vám utkvěly v paměti. I ty rádi zveřejníme.
Fotografie v obálce, nadepsané Vaším jménem a kontaktem na Vás, můžete předat p. Anně Šustrové.První svaté přijímání a Biřmování před 90. léty. Na fotografiích jeden z hochů
pan Rudolf Slíva (*1919), rodák z Hrabové.
Poznáváte i někoho dalšího ?

Zemřel pan Richard Sněhota

Ve středu 20.6. v ranních hodinách, po obětavém a poctivě prožitém křesťanském životě,
podlehl těžké nemoci ve věku 73 let náš farník Richard Sněhota. 
Poslední rozloučení se koná v sobotu 23.6.2012 v 15:00 v kostele svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové.

"I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty." Ž 23, 4

Noc kostelů 2012

Během letošní Noci kostelů prošlo naším kostelíčkem okolo 600 návštěvníků. Děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě programu, občerstvení, průběhu, nebo úklidu kostela.

Leták k noci kostelů 2012

Syndikovat obsah