Schola

Co je to schola

Latinsky schola = škola.  - Schola cantorum - pěvecký sbor vzniklý za papeže Řehoře Velikého (590 - 604), autora gregoriánského chorálu (=jednohlasý zpěv římské církve). Schola dnes hudebně doprovází křesťanskou bohoslužbu (mše svatá) i další obřady - křty, svatby a pohřby, zpívá s doprovodem varhan (liturgické zpěvy, např. žalmy) i jiných nástrojů (písně s kytarou).
V našem kostele působí schola pod vedením Mgr. Jany Slepičkové (varhany) od r. 1993, počet členů kolísá mezi šesti až deseti, zkoušky scholy se konají po vzájemné dohodě podle připravovaných akcí a podle volnočasových možností účastníků, většinou v termínu po páteční mši svaté. Uvítáme každého dalšího zájemce o zpěv nebo hru na nějaký hudební nástroj. Znalost not není podmínkou, věk nerozhoduje.

Syndikovat obsah