Senioři

Poděkování DIECÉZNÍ CHARITY OSTRAVSKO-OPAVSKÉ našim seniorům

Vybíráme z dopisu DCHOO z ledna 2015 :

PDF dokument: 

Pozvání na setkání seniorů

PDF dokument: 

Pozvání na setkávání seniorů

PDF dokument: 

Senioři a farnost

  • Schůzky seniorů na faře v Hrabové se konají pravidelně, každou 3. středu v měsíci. Účastní se jich cca 15 lidí.
  • Na schůzkách se probírají materiály, které pro „Společenství seniorů“ připravilo Biskupství Ostravsko-opavské. V letošním roce je připraveno téma: „Žalmy – škola modlitby života“.
  • Naše společenství se už od roku 2004 účastní programu „Adopce na dálku“ . Jedná se o podporu potřebných lidí (nejen dětí), které organizuje ostravská Charita na Ukrajině.
  • V současné době jsme uzavřeli smlouvu o „Adopci na dálku“ na podporu jednoho hocha Ivana Bytčoka. Na jeho bratra Igora, kterého jsme podporovali v minulých letech, se už tento program na nevztahuje, protože již dokončil školu.
  • Třetím rokem podporujeme přes projekt „Důstojný život“ seniorku Hannu Michalievnu Klyn.
  • V letošním roce jsme také přispěli na Domov dětí, které žijí v Městečku milosrdenství v Ivanofrankivsku.
  • Nejsou ale jen vážné věci, na schůzkách se též pobavíme, vypijeme kávu nebo čaj a oslavíme narozeniny našich členek.
  • Tak se nám daří prožít jedno příjemné odpoledne v dnešním uspěchaném světě.

Dopis občanského sdružení OMEGA plus

PDF dokument: 
Syndikovat obsah