Výtvarná soutěž pro děti: CESTOU DVOU BRATŘÍ

PDF dokument: 

Pozvání na Noc kostelů

PDF dokument: 

Pořad bohoslužeb na měsíc květen

PDF dokument: 

Výtvarná soutěž k Noci kostelů 2013

PDF dokument: 

Putování s Kristem do středu Evropy.

Dne 5.4.2013 proběhla na faře zajímavá přednáška plk.v.v. Ing. Františka Vladimíra Valdštýna na téma úsilí o evangelizaci našich zemí a předků před cyrilometodějskou misií s názvem "Putování s Kristem do středu Evropy". Pro ty, kteří tuto bezesporu zajímavou přednášku propásli, obsah této přednášky s laskavým svolením autora nyní zveřejňujeme.

Novým papežem je František

Ve středu 13.3.2013 konkláve zvolila 266. nástupce sv. Petra. (dále Radio Vaticana)

Vatikán. Byl zvolen 266. papež, argentinský kardinál Jorge Maria Bergoglio, který přijal jméno František.

 

Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže

Vatikán. Benedikt XVI. se při dnešní konzistoři obrátil ke svolaným kardinálům s tímto prohlášením v latinském jazyce:
Drazí bratři,

Noc kostelů 2013

Také v letošním roce se naše farnost zapojí do projektu NOC KOSTELŮ.
Termín letošní "Noci" je stanoven na pátek 24.5.2013.

Tříkrálová sbírka 2013

V rámci letošní Tříkrálové sbírky bylo v Hrabové vybráno celkem 61318,-Kč.
Děkujeme všem koledníkům a vedoucím 9 skupinek. Veliký dík Vám všem, kdo jste jakkoliv přispěli.

Primice v naší farnosti

Primiční mše svatá Vladimíra Pavlíka se v naší farnosti připravuje 6.7.2012.

Syndikovat obsah