Výsledky tříkrálové sbírky 2015 v naší farnosti

Během letošní Tříkrálové sbírky konané dne 10.1. 2015 se vybralo celkem 74 441,- Kč.  Děkujeme všem obětavým koledníkům a organizátorům. Velký dík patří všem dárcům, kteří takto přispěli na projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. (Pro srovnání: v loňském roce se při Tříkrálové sbírce vybralo 61 463 Kč). V tabulce jsou výsledky rozděleny podle jednotlivých pokladniček.  Každá z 10 tříkrálových skupinek měla přidělen přibližně stejně dlouhý úsek obce ("rajón") podle počtu obyvatel. -   Víte, která skupinka kde koledovala?

PDF dokument: