Poděkování DIECÉZNÍ CHARITY OSTRAVSKO-OPAVSKÉ našim seniorům

Vybíráme z dopisu DCHOO z ledna 2015 :
"...děkujeme Vám za stálou podporu našich aktivit a zájem o pomoc v zahraničí. Chtěli bychom Vám napsat nejprve pár řádků o situaci na Ukrajině, ve které zuří krvavá válka. Přestože se nyní bojuje na relativně malém území, válka se dotýká všech. Mrtví civilisté i vojáci, mnoho nezvěstných a invalidních, obava z budoucnosti, obrovský pokles ukrajinské hřivny a zdražení zboží. Velkým zlem, které se dotýká také lidí v Evropě, je vražení klínu do naší - evropské společnosti. Stejně jako lidé ve všech zemích ve válečném stavu, Ukrajinci nyní potřebují vědět, že za nimu a s nimi někdo stojí, že nejsme lhostejní.       K našemu charitnímu dílu v uplynulém roce: nevětší změnou byl začátek naší pomoci seniorům v nové zemi našeho působení v Moldavsku. Po 10-leté zkušenosti projektu Důstojný život na Zakarpatské Ukrajině byla tato pomoc seniorům adaptována do moldavského regionu Singerei ve spolupráci s Caritas Moldova. Jme rádi, že dárce tak může konkrétně pomoci také zapomenutým seniorům v Moldavsku. Dalé z výtěžku Tříkrálové sbírky podporuje chod zdravotně-sociálního centra ve vesnici Grigorauca (péče a ošetřování seniorů a zdravotně postižených v terénu)."
..." Na Ukrajině pokračovala naše pomocchudým. Nadále jste podporovali více než 400 dětí a téměř 300 seniorů v projektech Adopce na dálku a Důstojný život. Z Tříkrálové sbírky a společného fondu se podporuje Domov pokojného stáří, který minulý rok oslavil 10 let fungování. Deset let také oslavilo Městečko milosrdenství svatého Mikuláše (projekt Domov - typ rodinného dětského domova) v Ivano-Frankivsku, ktrerým prošlo asi 400 dětí, matek s dětmi a žen v nouzi.."
..."Celkově se na Ukrajinu v roce 2014 věnovalo asi 4 miliony korun, za což Vám náleží dík."
..." S radostí vám také oznamuji, že (Diecézní charita Ostravsko -opavská, středisko humanitární pomoci - pozn.)  slaví 10 let svého fungování. V rámci tohoto výročí proběhne několik přednášek, budeme točit film a vyjde publikace o naší pomoci. Na podzim vás pozveme na ůUkrajinský festival" v Ostravě..."
 
"  Potvrzení o poskytnutí finančního daru v roce 2014
Potvrzujeme, že Společenství seniorů Ostrava-Hrabova zastoupeno: Marie Sněhotová  ................

poskytl/a v období leden - prosinec 2014
Středisku humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské finanční dar ve výši
13 700,- Kč na humanitární a charitativní účely.
...

Mgr. Ondřej Rozkopal
vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Diecézní charity ostravsko-opavské "

 

PDF dokument: