Farnost

Bohoslužba - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 1. pátek v měsíci

Mše svatá za + Františka Vyviala, manželku, syna, snachu a zetě

Bohoslužba - Slavnost Těla a krve Páně

Mše svatá za ++ Rudolfa Doležálka, manželku. syna a + rodinu z obou stran

Bohoslužba - Popeleční středa

Mše svatá za + Marii Veselskou a celou + rodinu

Syndikovat obsah