Farnost

Bohoslužba - 1. pátek v měsíci

Mše svatá za za ++ Valentina Olšanského, manželku, vnuka Jaroslava, zetě Tomáše Šupčíka a celou + rodinu

Bohoslužba - 17. neděle v mezidobí

Mše svatá za + Jiřího Slepičku, živou a + rodinu.

Bohoslužba - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Mše svatá za ++ Rudolfa Tománka a rodiče a Aloise Hrušáka a rodiče.

Bohoslužba - 16. neděle v mezidobí, měsíční sbírka na kostel

Mše svatá za + Annu Hranickou, manžela a zetě.

Bohoslužba - 15. neděle v mezidobí

Mše svatá za na jistý úmysl Bohu vědomý

Bohoslužba 14. neděle v mezidobí

Mše svatá na poděkování za ochranu a pomoc Boží.

Bohoslužba - Slavnost sv. Cyrila mnicha a Metoděšje biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Mše svatá za  ++ Josefa Kročka, manželku, syna a celou živou rodinu.

Pouť s otcem biskupem na Prašivou

Srdečně zveme děti i rodiče na tradiční pouť mládeže na Prašivou. Odjezd autobusu v 8:50 od fary v Ostravě - Hrabové. Při nepřízni počasí se bude bohoslužba konat v bazlice ve Frýdku. Cena 50,- Kč / osobu.

Bohoslužba - 13. neděle v mezidobí

Mše svatá za ++ Boženu Bialu a manžela, Jarku Denglerovu, Jarku Hejblovu a její rodiče

Bohoslužba - Vigilie Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů

Mše svatá za ++ Otakara Gerolta, rodiče z obou stran a duše v očistci

Syndikovat obsah