Farnost

Bohoslužba - Vigilie Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů

Mše svatá za ++ Otakara Gerolta, rodiče z obou stran a duše v očistci

Bohoslužba - 12. neděle v mezidobí, Sbírka na TV Noe

Mše svatá za Richarda Sněhotu, rodiče z obou stran a živou rodinu

Bohoslužba

Mše svatá za ++ Josefa Vašíčka a Květu Vašíčkovou

Bohoslužba - 11. neděle v mezidobí, Měsíční sbírka na kostel

Mše svatá  za ++ Františka Janšu, manželku Miladu, živou a  + rodinu

Bohoslužba

Mše svatá za + maminku (nedožitých 91 let) a celou rodinu Novosadovou

Bohoslužba - 10. neděle v mezidobí

Mše svatá za ++ Františka a Marii Koutnou, za živou a + rodinu Laryšovou a Koutnou

Bohoslužba - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 1. pátek v měsíci

Mše svatá za + Františka Vyviala, manželku, syna, snachu a zetě

Bohoslužba - Slavnost Těla a krve Páně

Mše svatá za ++ Rudolfa Doležálka, manželku. syna a + rodinu z obou stran

Bohoslužba - Popeleční středa

Mše svatá za + Marii Veselskou a celou + rodinu

Syndikovat obsah