Farnost

Bohoslužba - Pátek po 3. neděli velikonoční

Mše svatá za ++ Viléma Doležálka, manželku, syna a rodiče z obou stran

Bohoslužba - 3. Neděle velikonoční

Mše svatá za dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Bohoslužba - 1. pátek v měsící

Mše svatá za ++ Albína Stárka, manželku a syny

Bohoslužba

Mše svatá za ++ Viléma Doležálka, rodiče, a za Leopolda Firka a rodiče

Bohoslužba - 21. neděle v mezidobí

Mše svatá za ++ Petra Baluška, rodiče a celou živou a + rodinu

Bohoslužba

Mše svatá za + Josefa Kročka, 2 manželky, celou + rodinu a rodinu Špokovu

Bohoslužba - 20. neděle v mezidobí, Měsíční sbírka na kostel

Mše svatá za ++ Arnošta Zezulku, rodiče a bratra

Bohoslužba - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Mše svatá za ++ Ludvíka Foltu, manželku Marii, Mojmíra Rozehnala a syna Luďka a celou + rodinu

Bohoslužba - 19. neděle v mezidobí

Mše svatá za ++ Leopolda Motlocha, manželku, syna Jana a celou + rodinu

Bohoslužba - 18. neděle v mezidobí

Mše svatá za ++ Marii Loučkovou, Josefa a Marii Bednářovy, zetě Otakara a celou + rodinu

Syndikovat obsah