Farnost

Bohoslužba - Slavnost sv. Cyrila mnicha a Metoděšje biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Mše svatá za  ++ Josefa Kročka, manželku, syna a celou živou rodinu.

Pouť s otcem biskupem na Prašivou

Srdečně zveme děti i rodiče na tradiční pouť mládeže na Prašivou. Odjezd autobusu v 8:50 od fary v Ostravě - Hrabové. Při nepřízni počasí se bude bohoslužba konat v bazlice ve Frýdku. Cena 50,- Kč / osobu.

Bohoslužba - 13. neděle v mezidobí

Mše svatá za ++ Boženu Bialu a manžela, Jarku Denglerovu, Jarku Hejblovu a její rodiče

Bohoslužba - Vigilie Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů

Mše svatá za ++ Otakara Gerolta, rodiče z obou stran a duše v očistci

Bohoslužba - 12. neděle v mezidobí, Sbírka na TV Noe

Mše svatá za Richarda Sněhotu, rodiče z obou stran a živou rodinu

Bohoslužba

Mše svatá za ++ Josefa Vašíčka a Květu Vašíčkovou

Bohoslužba - 11. neděle v mezidobí, Měsíční sbírka na kostel

Mše svatá  za ++ Františka Janšu, manželku Miladu, živou a  + rodinu

Bohoslužba

Mše svatá za + maminku (nedožitých 91 let) a celou rodinu Novosadovou

Bohoslužba - 10. neděle v mezidobí

Mše svatá za ++ Františka a Marii Koutnou, za živou a + rodinu Laryšovou a Koutnou

Bohoslužba - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 1. pátek v měsíci

Mše svatá za + Františka Vyviala, manželku, syna, snachu a zetě

Syndikovat obsah