Poděkování za letošní Tříkrálovou sbírku v Hrabové

Při letošní Tříkrálové sbírce v Hrabové bylo vykoledováno 115 557,- Kč. Tři králové u nás chodili s kasičkami v sobotu 7. 1. 2023, do stacionárních pokladniček bylo možné přispět po celou dobu trvání sbírky. Všem dárcům, kteří otevřeli své dveře i srdce pro dobrou věc, patří veliké Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb na měsíc únor 2023

PDF dokument: 

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

Dnes, 31. 12. 2022 v 9: 34 si Pán povolal svého služebníka Benedikta XVI, vl. jm. Josepha Ratzingera.
Papež, který spojil rozum s vírou, naději s milosrdnou láskou. 

Pořad bohoslužeb na měsíc leden 2023

PDF dokument: 

Pozvání na Tříkrálový koncert do Vratimova 8. 1. 2023

V neděli dne 8. 1. odpoledne v 16 hodin,  se v kostele sv. Jana Křtitele bude konat Tříkrálový koncert. Můžete si vyslechnout koledy a varhanní pastorely v podání paní varhanice Šárky Vrchlabské, vratimovské chrámové scholy GRATIAS DEO, trumpetistky Markéty Hrmelové a recitátorky Dagmar Máchové. Zvukem pastorel a zpěvem koled se rozloučíme s Vánocemi.

PDF dokument: 

Pozvání na varhanní recitál do Vratimova 9.12. 2022

Přijměte pozvání na adventní varhanní recitál, který se bude konat v pátek 9. 12. 2022 v 18 hodin v Římskokatolickém kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově. Využijte příležitost ke klidnému rozjímání v předvánoční době za doprovodu varhan a zpěvu.

 

PDF dokument: 

Předvánoční návštěvy nemocných budou letos 6. 12. 2022

Jako každý rok i letos se budou konat předvánoční návštěvy duchovního u nemocných - tentokrát v úterý 6. 12. 2022
Prosíme zájemce, aby včas nahlásili kontaktní údaje o. Adrianovi.

Pořad bohoslužeb na měsíc prosinec 2022

PDF dokument: 

Pozvání na varhanní recitál do Vratimova 11. 11. 2022

V pátek dne 11. 11. v 18 hodin se v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově po mši svaté bude konat další varhanní recitál. Jelikož v měsíci listopadu zvláště vzpomínáme na zemřelé, bude také tento recitál věnován těm, s kterými jsme se již museli rozloučit. Všichni farníci, rovněž Vaši příbuzní a známí, jsou srdečně zváni k rozjímání a povzbuzení. 

PDF dokument: 
Syndikovat obsah