Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

Dnes, 31. 12. 2022 v 9: 34 si Pán povolal svého služebníka Benedikta XVI, vl. jm. Josepha Ratzingera.
Papež, který spojil rozum s vírou, naději s milosrdnou láskou. 
„Byl to velký papež – jak pro svou lásku k církvi, tak vůči lidem“, prohlásil o svém předchůdci papež František.
Ona láska byla mízou osmiletého pontifikátu Benedikta XVI., během něhož tento pokorný a zároveň neochvějný pastýř moudře a odvážně držel kormidlo Petrovy bárky, navzdory protivětru a rozbouřeným vodám. Byla to láska zářící novým světlem ve Svatém roce milosrdenství, který zahájil nezapomenutelý výjev – nachýlený emeritní papež jako prostý poutník procházel Svatou branou Vatikánské baziliky. Vraťme se nyní k některým momentům pontifikátu Benedikta XVI. – papeže, který se z lásky k církvi vzdal petrovské služby.
Převzato z webu "vaticannews.va"