Poděkování za letošní Tříkrálovou sbírku v Hrabové

Při letošní Tříkrálové sbírce v Hrabové bylo vykoledováno 115 557,- Kč. Tři králové u nás chodili s kasičkami v sobotu 7. 1. 2023, do stacionárních pokladniček bylo možné přispět po celou dobu trvání sbírky. Všem dárcům, kteří otevřeli své dveře i srdce pro dobrou věc, patří veliké Pán Bůh zaplať.
Děkujeme všem obětavým organizátorům, zejména paní Kateřině Zieglerové, všem vedoucím i všem členům skupinek tříkrálových koledníků, kteří sbírce věnovali svoji námahu a volný čas.
Výnos tříkrálové sbírky bude využit na následující záměry:

  • Podpora Šatníku Charity Ostrava 100 000 Kč 
  • Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa - mobilního hospice 200 000 Kč
  • Vybavení bytů pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie 50 000 Kč
  • Vybudování zahradního skladu Hospice sv. Lukáše 400 000 Kč
  • Rozšíření kapacity  Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří 470 000 Kč 
  • Úprava zahrady Charitního domu sv. Zdislavy - azylového domu pro matky s dětmi 100 000 Kč 
  • Bezbariérový vstup do Charitního střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 250 000 Kč
  • Podpora aktivit pro klienty Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory 30 000 Kč

K+ M+ B+ 2023     Tři králové vám přejí, aby Kristus žehnal vašemu domu po celý rok 2023.
Další informace na  https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/