Ministrantská pouť 2016 – Bartošovice 8.10.2016

Dne 8. října 2016 se v Bartošovicích na Novojičínsku uskutečnila tradiční pouť ministrantů ostravsko-opavské diecéze.                 Setkání s Otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, který byl hlavním celebrantem mše v bartošovickém chrámu sv. Petra a Pavla, se zúčastnilo kol. 350 ministrantů a 30 kněží. Na ministrantskou pouť se vypravili i zástupci naší farnosti a to Martin Slepička, Jiří Kroček, Jan Hořínek, Stanislav Šustr, Matěj Hořínek a Matěj Bardaševský. Odměnou za každoroční účast hrabovských ministrantů na ministrantských poutích bylo také vybrání našich ministrantů k praktické pomoci Otci biskupovi u oltáře, úvodní i závěrečný průvod vedl s křížem Jirka Kroček. V další části programu se k nám připojil náš pan farář Otec Adrian, který nás po skončení pouti za odměnu pozval do vyhlášené novobělské cukrárny.