Farnost

Bohoslužba - 3. neděle postní měsíční sbírka na kostel

Mše svatá za ++ manžele Michálíkovy, živou a + rodinu

Bohoslužba - První pátek v měsíci

Mše svatá za ++ Marii Ličkovou, manžela a syna Pavla

Bohoslužba - 2. neděle postní

Mše svatá za ++ Bedřicha Chlupatého, sourozence a rodiče z obou stran

Bohoslužba - KVĚTNÁ NEDĚLE, Žehnání ratolestí a průvod (přechod na letní čas)

Mše svatá za ++ Rudolfa Doležálka, manželku Marii a rodiče z obou stran

Bohoslužba

Mše svatá za ++ Arnoštu a Štěpána Fridrichovy a + rodinu z obou stran

Bohoslužba - 5. neděle postní

Mše svatá za ++ Miloslava Jurečku, rodiče a sourozence

Bohoslužba

Mše svatá za + Elišku Lipinskou  (10. výr. úmrtí)

Bohoslužba

Mše svatá za + rodiče Seidlovy a Linhartovy a celou živou a zemřelou rodinu

Pobožnost křížové cesty

Bohoslužba - 1. neděle postní Popelec

Mše svatá za ++ Pavla Staňka, Josefa Břenka, rodiče, sourozence a + rodinu

Syndikovat obsah