Počet návštěvníků převyšoval počet míst k sezení

Počet návštěvníků převyšoval počet míst k sezení