Pozvání na varhanní recitál do Vratimova 11. 11. 2022

V pátek dne 11. 11. v 18 hodin se v kostele sv. Jana Křtitele ve Vratimově po mši svaté bude konat další varhanní recitál. Jelikož v měsíci listopadu zvláště vzpomínáme na zemřelé, bude také tento recitál věnován těm, s kterými jsme se již museli rozloučit. Všichni farníci, rovněž Vaši příbuzní a známí, jsou srdečně zváni k rozjímání a povzbuzení. 

PDF dokument: