Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka v naší farnosti letos vynesla 107.424,- Kč.
Děkujeme všem štědrým dárcům i obětavým tříkrálovým skupinkám, velký dík patří hlavní organizátorce, paní Kateřině Zieglerové.