Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

Letošní Tříkrálová sbírka v naší farnosti vynesla 46 446,- Kč.
Děkujeme všem dárcům, organizátorům i koledníkům, a vůbec všem, kteří se podíleli na jejím zdárném průběhu, zejména paní Kateřině Zieglerové.