Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Při letošní Tříkrálové sbírce se letos v naší farnosti vybralo krásných 97.063,- Kč.
Děkujeme všem dárcům, koledníkům a všem organizátorům sbírky, zejména p. Kateřině Zieglerové.
Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2020 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na tyto schválené záměry (projekty):

  1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (250 000 Kč)
  2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)
  3. Rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre (500 000 Kč)
  4. Pořízení auta pro Charitní středisko sv. Anežky České (100 000 Kč)
  5. Komunikační systém v Charitním domě Salvator Krnov (60 000 Kč)
  6. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (205 000 Kč)
  7. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením (290 000 Kč, Charita sv. Alexandra)