Pozvání na Noc kostelů 24. 5. 2019

Římskokatolická farnost Ostrava - Hrabová Vás srdečně zve na letošní Noc kostelů.  Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské pro Vás bude otevřen v pátek 24. 5. 2019 od 18 do 24 hodin. Od 18. hodiny je připraven program videoprezentací a hudebních pásem dětské scholičky a scholy, můžete si s námi zazpívat písně z Taizé.  Využijte v průběhu celého večera možnost prohlédnout si sakristii, nahlédnout do historie farnosti a výstavku růženců v místnosti pod věží. Pro děti je připraveno Růžencové korálkování. Od 18:30 bude možné vystoupit do věže ke zvonům. Během Noci kostelů můžete navštívit také jiné kostely v Ostravě a okolí. K tomuto účelu jsou pro Vás připraveny poutnické novinky a kartičky na sběratelská razítka kostelů.
Prožijte s námi příjemný večer na zajímavých místech.

PDF dokument: