Víte, že... Publikace o hrabovském dřevěném kostele je vyprodána?

Informujeme veřejnost, že všech 600 ks publikace Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové se již vyprodalo a knihu tedy nelze prostřednictvím hrabovské římskokatolické farnosti dále zakoupit. Přesto ji však lze nalézt a vypůjčit si v hrabovské pobočce Knihovny města Ostravy a jiných především vědeckých knihovnách či archivech.
Hrabovský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské patří ke klenotům církevní dřevěné lidové architektury i přesto, že v dubnu 2002 původní stavba vyhořela a následně vznikla jeho dobová kopie. Obnovený chrám navazuje na svého předchůdce z druhé čtvrtiny 16. století, který byl vystavěn ve stylu pozdní gotiky a nastupující renesance. Mezi dřevěnými kostelíky severní Moravy a Slezska zaujímá přední místo. O kostele sv. Kateřiny bylo již mnoho napsáno. Kniha Martina Slepičky však představuje první práci, která komplexně postihuje umělecký i historický vývoj této významné kulturní památky. Jde o práci odbornou, ale zároveň určenou i širší veřejnosti, která zde najde i dosud nepublikované informace z minulosti kostela. Cenná je i skutečnost, že publikace je zasazena do širšího historického kontextu.
Vydáno: Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, prosinec 2015, 186 s.

PDF dokument: