Tříkrálová sbírka se v naší obci bude konat 12. 1. 2019

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 12. 1. 2019 od 9:00 hodin. Tříkrálové skupinky koledníků s označenými zapečetěnými pokladničkami budou jako každoročně podle předem rozdělených úseků obcházet celou Hrabovou. Otevřte jim své dveře i svá srdce. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.