Víte, že... jsou k dostání poslední tři kusy publikace Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové?

K dispozici jsou (k 2. 12. 2018) poslední 3 ks. Publikaci vyd. Římskokatolická farnost Ostrava - Hrabová nákl. 600 výtisků v prosinci r. 2015, cena 250,- Kč, k dostání u o. Adriana - kontakt na farnost na tomto webu.
Hrabovský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské patří ke klenotům církevní dřevěné lidové architektury i přesto, že v dubnu 2002 původní stavba vyhořela a následně vznikla jeho dobová kopie. Obnovený chrám navazuje na svého předchůdce z druhé čtvrtiny 16. století, který byl vystavěn ve stylu pozdní gotiky a nastupující renesance. Mezi dřevěnými kostelíky severní Moravy a Slezska zaujímá přední místo.
O kostele sv. Kateřiny bylo již mnoho napsáno. Kniha Martina Slepičky však představuje první práci, která komplexně postihuje umělecký i historický vývoj této významné kulturní památky. Jde o práci odbornou, ale zároveň určenou i širší veřejnosti, která zde najde i dosud nepublikované informace z minulosti kostela. Cenná je i skutečnost, že publikace je zasazena do širšího historického kontextu.

PDF dokument: