Výsledek Tříkrálové sbírky 2018 v naší farnosti

V rámci Tříkrálové sbírky v naší farnosti letos naši koledníci vybrali celkem 87.333,- Kč - to je o 15.933,- Kč více než v loňském roce!!! Děkujeme všem dárcům, a veliký dík patří všem organizátorům - zejména paní Katce Zieglerové, i deseti tříkrálovým skupinkám koledníků.