Svěcení pomocného biskupa Mons. Martina Davida bude v neděli 28. 5. 2017 v 15 hodin

Generální vikář Mons. Martin David přijme biskupské svěcení v neděli 28. 5. 2017 při slavnostní mši svaté v katedrále Božského Spasitele. Bohoslužba začne v 15.00 hodin.
Papež František jmenoval Mons. Martina Davida v pátek 7. 4. 2017 pomocným biskupem ostravsko-opavským a přidělil mu titulární diecézi Thucca v Numidii. Jmenování oznámil v kostele sv. Václava v Ostravě po polední modlitbě Anděl Páně papežský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza.
Biskupské svěcení město Ostrava, která letos oslavuje 750 let od první písemné zmínky, dosud nepamatuje. S úmyslem požádat papeže Františka o pomocného biskupa se svěřil biskup Lobkowicz papežskému nunciovi u příležitosti loňských oslav 20. výročí diecéze. Dva dny po biskupském svěcení Mons. Martina Davida si diecéze připomene 21 let od svého založení papežem Janem Pavlem II.