Pozvání na adventní setkání u Mariánského sloupu 12. 12. 2016

ADVENTNÍ SETKÁNÍ U OBNOVENÉHO MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OSTRAVĚ ZA POKOJ A BEZPEČÍ V ZEMI
 
Mariánské sloupy jsou charakteristickými dominantami našich náměstí. Svědčí o tom, že naši předkové se s vírou skláněli před tajemstvím života a vzdávali úctu jeho Tvůrci v nebi, k němuž vrcholky sloupů směřují. Podnětem ke vztyčení sloupu bylo poděkování za záchranu před morem, nepřátelskými vojsky nebo jinou pohromou a za jejich odvrácení či ukončení. Mariánský sloup nám připomíná, že měšťané a lidé celé země v dobách nebezpečí prosili o pomoc Boží a přímluvu Panny Marie.   Dominantou Masarykova náměstí je Mariánský sloup, který byl postaven 1702, který nechali postavit donátoři: Magdalena Brugmann, Marianna Brandlin, členové bratrstva Nejsvatějšího škapulíře v OstravěAutorem je  Ioaness Hyacint Zélande. Za totality byl odstraněn a v obnovené svobodě znovu postaven v roce1992. Ostravský sloup patří ke sloupům vztyčeným ne na paměť nebo jako poděkování za ustoupení moru, ale jako výraz osobní zbožnosti a úcty k Panně Marii, Neposkvrněné Panně a Ochránkyni. Na sloupu je umístěna vrcholová socha Panny Marie Immaculaty, která stojí na nízkém nástavci a půlměsíci. Ženská postava stojí v bohatě zřaseném šatu se sepnutýma rukama, s hlavu mírně zvednutou. Hlavu má opatřenu kovovou pozlacenou svatozáří s dvanácti hvězdami.    Mariánské sloupy zobrazují Pannu Marii jako Immaculatu, Neposkvrněnou, s rukama sepjatýma v modlitbě, se svatozáří dvanácti hvězd kolem hlavy, jak stojí na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem s jablkem jako symbolem dědičného hříchu, ke kterému byla svedena Eva. Neposkvrněná Panna Maria je Ženou, kterou milosrdenství Boží a Moudrost Boží přislíbila lidstvu spásu, skrze Jejího Syna, Ježíše Krista našeho Pána a Spasitele. Místo ženy - matky Evy, provinilé neposlušností, dostalo lidstvo novou Ženou - Matku, která se nikdy ani v nejmenším Bohu nezpronevěří. Ona oslaví Boha nevýslovnou pokorou, neposkvrněnou svatostí, a nejoddanější láskou. Ona je tou Ženou oděnou Sluncem, které budou poddána všechna království draka a půlměsíce. Ona je tou Matkou, pod Jejímž pláštěm nalezne celý svět útočiště a ochranu a Její Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí.

PDF dokument: