Bohoslužba - Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 1. pátek v měsíci

Mše svatá za + Františka Vyviala, manželku, syna, snachu a zetě