Tříkrálová sbírka 2013

V rámci letošní Tříkrálové sbírky bylo v Hrabové vybráno celkem 61318,-Kč.
Děkujeme všem koledníkům a vedoucím 9 skupinek. Veliký dík Vám všem, kdo jste jakkoliv přispěli.